Waarom is een Arbeidsongevallenverzekering verplicht?

Wettelijke bepaling

Als werkgever bent u in België wettelijk verplicht om een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten voor al uw bedienden en arbeiders. Deze regeling werd vastgelegd door de de wet van 10 april 1971. Sluit je als werkgever geen arbeidsongevallenverzekering af (zelfs als het slechts gaat om een vakantiewerker of een tijdelijke werkkracht), dan kan dit zware financiële gevolgen hebben. Men moet in dat geval namelijk niet alleen de arbeidsongevallenverzekering met terugwerkende kracht alsnog betalen, maar men kan ook nog rekenen op een fikse boete.

Financiële drama's voorkomen

De arbeidsongevallenverzekering is verplicht gemaakt voor alle werkgevers om hun werknemers in bescherming te nemen. De gevolgen voor iemand die dankzij een arbeidsongeval namelijk arbeidsongeschikt raakt, zijn vaak niet te overzien. Om dergelijke financiële drama's voor zowel de werknemers als zijn gezin te voorkomen, is de verzekering ingesteld. Ze is dan ook van toepassing op alle werknemers die op de één of andere manier verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst.

Voor élke werknemer

Die overeenkomst moet niet eens opgesteld zijn in een officieel contract, de enige voorwaarde is dat er sprake is van het verrichten van arbeid onder het gezag van een werkgever en tegen betaling van een loon. Zelfs ongeldige arbeidsovereenkomsten (bijvoorbeeld met vreemdelingen zonder arbeidsvergunning) en zwartwerk vallen onder de wet!

Illustrerend voorbeeld

Een voorbeeld ter illustratie: stel dat er wekelijks een poetsvrouw bij u thuis komt poetsen en u betaalt haar in het zwart. In feite bent u dan haar werkgever, daar zij voor u werkt tegen betaling van een loon. Stel nu dat zij onderweg naar uw huis valt met haar fiets en als gevolg arbeidsongeschikt raakt, dan spreken we hier van een arbeidsongeval dat gedekt moet worden door een arbeidsongevallenverzekering. Ook voor uw poetsvrouw bent u dus verplicht een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten.

Arbeidsongevallen Verzekeringen Menu