Hoe vindt u de goedkoopste arbeidsongevallenverzekering?

Raming van de kostprijs

Om de goedkoopste arbeidsongevallenverzekering te vinden, moet men eerst ongeveer weten wat de gemiddelde kostprijs voor de werkgever en zijn specifieke onderneming in kwestie zal bedragen. Deze kostprijs is steeds afhankelijk van een aantal factoren. Ten eerste speelt het loon van het personeel een rol, net zoals het aantal personeelsleden dat men in dienst heeft. Aangezien uw arbeidsongevallenverzekering het risico dekt dat één van uw werknemers in een ongeval betrokken raakt, is ook de aard van het werk dat het personeel uitvoert van belang. Er is bijvoorbeeld een belangrijk verschil tussen bedienden met zittend werk of dakwerkers in de bouw. Tenslotte hangt het van de werkgever af of hij zijn personeel enkel wil verzekeren voor het wettelijk verplichte deel (de basisverzekering) of extra waarborgen wenst af te sluiten.

Basisverzekering: weinig verschil

Als de werkgever ervoor opteert om enkel de basisverzekering af te sluiten, zal hij merken dat er niet veel verschil is tussen de verschillende aanbieders. Dit is te wijten aan het feit dat dit deel wettelijk verplicht is, waardoor de verschillende polissen meestal perfect met elkaar te vergelijken zijn door de verschillende premies naast elkaar te leggen.

Aanvullende waarborgen: online vergelijking

Wanneer u echter besluit om aanvullende waarborgen af te sluiten, kan het aan te raden zijn om de verschillende polissen van de aanbieders op de markt nauwkeurig met elkaar te vergelijken. Hiervoor zijn op het internet tal van websites beschikbaar, waarop u gratis en vrijblijvend de verschillende polissen naast elkaar kan bekijken. Vaak wordt vervolgens ook meteen de optie aangeboden om de voor u voordeligste verzekering af te sluiten.

Gebruik een anonieme simulator

De voorstellen die in een dergelijke online simulator worden voorgelegd, zijn dan ook voor u op maat gemaakt door de hoogst aangeschreven verzekeringsmakelaars uit uw regio. Gedurende de vergelijking wordt uw anonimiteit gegarandeerd tot het moment u besluit gevolg te geven aan een bepaald voorstel. Met het internet bij de hand kunt u dus thuis rustig met uw laptop op schoot de verschillende mogelijkheden met elkaar vergelijken, zonder opdringerige verkopers. Hierdoor voorkomt u dat u opgescheept zit met een dure polis die oorspronkelijk als zeer voordelig werd voorgesteld.

Arbeidsongevallen Verzekeringen Menu